És te melyik bankban tartod a pénzed ???

A Magyar Nemzeti Bank visszavonta a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. tevékenységi engedélyét és elrendelte végelszámolását, mert az intézmény működése fenntarthatatlanná vált.

A jegybank közölte, hogy húsz munkanapon belül az Országos Betétbiztosítási Alap kártalanítja a betéteseket.

A jegybank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának azért kellett visszavonnia a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. tevékenységi engedélyét, mert a bank működése nem felelt meg a jogszabályi rendelkezéseknek, és súlyosan megsértette a felügyeleti hatóság határozatát is. A bank további működése az MNB szerint veszélyeztette volna az ügyfelek érdekeit, illetve a hitelintézet kötelezettségeinek teljesítését.  A jegybank a befektetési szolgáltatásra vonatkozó jogosítványát is elvette a Széchenyi banktól.

Töröcskei István hitelszövetkezete és bankja

A Széchenyi István Hitelszövetkezet a 2014. augusztus végi adatok szerint mintegy 6 ezer betétessel rendelkezik, működési területe jellemzően Zala megye és környéke egy részét öleli fel. A hitelszövetkezet mérlegfőösszeg szerint piaci részesedése a hitelintézeti szektorban nagyon csekély, nem érte el a 0,3 ezreléket sem. Töröcskei István 2009 júliusa óta a zalaegerszegi székhelyű Széchenyi István Hitelszövetkezet igazgatóságának elnöke, és ennek társbankjaként működő Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. alapító-tulajdonosa.

A Portfolio cikke szerint Széchenyi István Hitelszövetkezet a héttagú igazgatóságának tagja Töröcskei mellett a nemrég becsődölt Körmend és Vidéke takarékszövetkezet igazgatóságában is helyet kapó Török Péter és Habozy László. Török, Habozy és Barkóczi neve a takarékszövetkezetet körülvevő cégháló számos tagjánál feltűnik.

Az MNB által a Széchenyi Banknál lefolytatott vizsgálat megállapította: a korábbi erőteljes hatósági intézkedések ellenére abank tevékenysége valamennyi jelentős területen – így a tőkehelyzetet, az értékvesztések elszámolását, a fedezetek nyilvántartását ésértékelését, illetve az informatikai, számviteli rendszerek működését tekintve – súlyos, a prudens működéssel összeegyeztethetetlenhelyzetbe került.

A Széchenyi Banknál lefolytatott átfogó vizsgálat, a folyamatos felügyelés keretében feltárt körülmények, s a korábban válságos helyzetbe került hitelintézetek felügyelése során szerzett tapasztalatok alapján az MNB arra a következtetésre jutott: a banknál zajló negatív folyamatok, az azok révén felépült problémás hitelportfólió, s a bank működési sajátosságai összességében olyan magas kockázatúak, ami már nem kezelhető egyéb felügyeleti intézkedésekkel.

A MNB előzőleg, 2014. november 4-én felügyeleti biztosokat rendelt ki a Széchenyi Bankhoz, és átadta az intézmény részére a felügyeleti hatóság által lefolytatott átfogó vizsgálatról készült jelentést. A felügyeleti biztosok eszközei ugyanakkor önmagukban nem elégségesek a negatív üzleti folyamatok nyomán felhalmozódott problémák kezelésére, a prudens működéshez szükséges tőke és likviditás biztosítására.

A Széchenyi Kereskedelmi Banknak mintegy 1600 betétes ügyfele van. Mérlegfőösszeg alapján számított piaci részesedése ugyanakkor a hitelintézeti szektorban mindössze mintegy 1,4 ezreléknyi – jegyzi meg az MNB.

Forrás :Index.hu