Nyugdíjbiztosítás

 • Mi az a nyugdíjbiztosítás?

Nyugdíjbiztosítás: az olyan életbiztosítás, ahol a biztosítói teljesítést:
• a biztosított halála, vagy
• a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabály szerinti
nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság megszerzése, vagy
• az egészségi állapot legalább 40%-os mértéket elérő károsodása váltja ki,
illetve
• ha a biztosító elérési szolgáltatása a szerződés létrejöttekor érvényes
öregségi nyugdíjkorhatár biztosított általi betöltésekor válik esedékessé,
feltéve, hogy a szerződés létrejöttétől a biztosító biztosítási eseményre tekintettel
történő teljesítéséig (kivéve a biztosított halálát, a rokkantsági, a rehabilitációs
ellátásra való jogosultság bekövetkezését, valamint ha a biztosító teljesítése
nem csökkenő összegű járadékszolgáltatás és a járadékszolgáltatást a
folyósítás megkezdésétől számított 10. év végéig vagy a biztosított haláláig
nyújtják) legalább 10 év eltelik.

Állami támogatás a nyugdíjbiztosításokra !
Az új nyugdíj-biztosítási kedvezmény valójában adóról való rendelkezési jogosultságot jelent.

A magánszemély, ha nyugdíjbiztosítás szerződője, akkor az általa fizetett díj 20 %-ával megegyező összegről tehet nyilatkozatot (nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot), adóévenként legfeljebb 130 ezer forintig. Ha a magánszemély nyugdíj-előtakarékossági számlán való vagy önkéntes pénztári megtakarítása vagy nyugdíjbiztosítás alapján is jogosult rendelkezési jogát gyakorolni, akkor a három jogcímen együtt véve ismaximálisan 280 ezer forintnyi adójáról rendelkezhet. Ha a magánszemélynek több biztosítónál van nyugdíjbiztosítása, és azokra díjat fizetett, akkor mindegyik esetében élhet a rendelkezési jogával. Az adóhatóság az adott összeget – ha a magánszemélynek nincs fennálló adótartozása – 30 napon belül átutalja.

Mindenki számára fontos , hogy  amikor eléri a nyugdíjas kort ne legyenek pénzügyi problémái , sajnos a Magyar nyugdíj rendszer egyre kevésbé teszi ezt lehetővé.

Fontos , hogy időben kezdjen el sz önmaga nyugdíjáról gondoskodni , hogy ne csak az állami rendszerre kelljen támaszkodni.

Ez mindenki számára elérhető  !!!

Gondoskodjon már most jövőjéről és a nyugdíj célú megtakarításait kezdje el időben , hogy később már csak a gondtalan jól megérdemelt pihenésével kelljen foglalkoznia.

  • jelenleg közel 3 millió nyugdíjas nyugdíját 3,4 millió járulékfizető termeli meg, és ez az arány évről évre romlik?
  • a kb. 3,4 millió járulékfizető közel fele minimálbérre van bejelentve?
  • ahhoz, hogy valaki jogosult legyen öregségi nyugdíjra, a korhatár elérése mellett legalább 20 év szolgálati idő szükséges?
  • az esetlegesen be nem vallott jövedelem után nem képződik nyugdíj?
  • a Ratkó-korszakban születettek közül félmilliónyian semmilyen vagy csak nagyon alacsony nyugdíjra számíthatnak?
  • a nyugdíjminimum összege jelenleg alig 30 000 Ft?
  • ha a minimálbér után fizet járulékot, alig több mint 30 000 Ft nyugdíjra számíthat?

 

 

Nyugdíjbiztosítás Számszerűsítve.

 

Díj Fizetési tartam
20 év
20 év
Választott Havi díj
20.000 Ft
50.000 Ft
Garantált Lejárati Összeg
7.145.422 Ft
18.555.975 Ft

Várható Adójóváírás

1.917.406 Ft

3.320.670 Ft

Várható Többlethozam jóváírás
881.971 Ft
2.211.696 Ft

Várható Kifizetés

10.318.233 Ft

25.304.170 Ft

 

 

PicsArt_1384095336533           life-insurance-travel-insurance-health-insurance