.

 

Biztosítások Adózása 2013. Január 01.-től

Tartalom
Új biztosítási fogalmak
Adómentes díjú biztosítások köre és szabályai
Teljes életre szóló biztosítások adózási szabályai díjfizetéskor és
visszavásárláskor
Adóköteles díjú biztosítások jellemzői
Kamatadó új szabályai

 

A törvényben definiált fogalmak:

Adóköteles biztosítási díj
Személybiztosítás
Kockázati biztosítás
Életbiztosítás
Nyugdíjbiztosítás
Betegségbiztosítás
Baleset biztosítás
Járadékbiztosítás
Nem csökkenő összegű járadékszolgáltatás

 

Kockázati életbiztosítás fogalma 2013-tól

Kockázati életbiztosításnak minősül az olyan biztosítás, amelynek:

nincs visszavásárlási értéke és nincs lejárati szolgáltatása.
Ez alapján a klasszikus tartamos kockázati életbiztosításon felül kockázati életbiztosításnak minősülnek a betegbiztosításaink és a baleset-biztosítások . Nem minősülnek kockázatinak a teljes életre szóló, visszavásárlási értékkel rendelkező biztosítások Az új betegségbiztosítás (vagy egészségbiztosítás) fogalmába értendő az Esszencia és az összes kiegészítő biztosítás is.
Kockázati életbiztosítás havonta a minimálbér 30%-ig adómentes

2013. Január 1-től a cégek által fizetett kockázati életbiztosítások díja havonta
ugyanazon biztosítottra a minimálbér 30%-ig adómentes.
(2012-ben ez az összeg 27 900 Ft, de ez 2013-ra biztosan változni fog.
2013-as évi minimálbér összegének el
fogadása december végére várható.)
A megadott határ felett a cég által fizetett biztosítási díj közterhe 51,17%
(biztosítási díj*1,19*0,16 (szja) + biztosítási díj*1,19*0,27(eho).

 

FONTOS!

 


Minimálbér 30%-os határt a következőképpen kell érteni:

Egy cégre
Egy biztosítottnak
Havonta
Az összes kockázati biztosítás díja összeadva
(hagyományos tartamos kockázati életbiztosítás, betegségbiztosítás, baleset biztosítás, és csoportos
biztosítás)Az adómentes határt meghaladó részkifizetői adóteher mellett 51,17%-os közteherrel adózik.

 

Adóköteles biztosítási díj

Korábban az adóköteles biztosítások díja nem önálló tevékenységből származó jövedelemként adózott, vagyis a cégeknek és a magánszemélynek is a bérrel megegyező közterhei voltak.
2013-tól
Kifizető által a magánszemély javára kötött megtakarítási, befektetési jellegű (kockázatinak nem minősülő ) biztosítások díja egyes meghatározott juttatásnak minősül.
A kifizetőt a jövedelem 1,19-szerese után 16% SZJA és 27% EHO fizetési kötelezettség terheli
(összesen: 51,17%).

 

Whole life biztosítások

 


2013. Január 1-től a teljes életre szóló biztosítások

nem minősülnek kockázati életbiztosításnak!

Az új szabályozás szerint a cég által fizetett rendszeres díj továbbra is adómentes marad.
A rendszeres díjnak határa nincs,

de ha a rendszeres díj emelése meghaladja az
Előző évi kötelezően fizetendő díjak együttes összegének KSH által közzétett, a
díjnövelés évét megelőző
második évre vonatkozó éves fogyasztói áremelkedés 30 százalékponttal növelt értékét (2013-ban a 33,9%-t), akkor a rendszeres díj is
adókötelessé válik.
A whole life biztosításokra fizetett eseti díjak , illetve az egyszeri díjas teljes életre szóló biztosítás is adóköteles (közteher 51,17%)A kiegészítő biztosításoknál viszont figyelni kell a minimálbér 30%-os határra!
A cégeknek bevallási kötelezettségük van
a havi járulékbevallásban a whole life biztosításokra fizetett adómentes díjak összegéről.
Ha a cég nem lép be szerződőként, csak a díjat fizeti, azt köteles a Biztosítóhoz
bejelenteni, illetve a jövőben a díjfizető személyével kapcsolatos változást is a
Biztosítóhoz jelezni kell.

Whole life visszavásárlása
A magánszemély nem nyilatkozhatta Biztosítónak arról, hogy a részére korábban adómentes díjak után az adót megfizette, vagyisa kamatadó szabályait nem lehet alkalmazni A visszavásárlási értékből a Biztosító fogja levonni az adót. Az EHO-t a magánszemélynek az éves adóbevallásban kell rendeznie.

Számítási mód –
Szuper-bruttó kivezetésre került!
Szja: visszavásárlási érték*0,78*0,16
EHO: visszavásárlási érték*0,78*0,27
Az EHO mértéke 14 %, ha a megkötéstől számítva
(de legkorábban 2013. január 1-jétől) a visszavásárlásig legalább 10 év eltelt.

 

Mind a Whole life mind a Kockázati Életbiztosítás


Haláleseti kedvezményezettnek történő kifizetés esetén

100%-ban Adómentes

 

Ajánlat kérés