.

Adatkezelési szabályzat

Önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárulok ahhoz, hogy a fent megjelölt személyes adataimat,
amelyeket az elet-biztositas.hu pénzügyi közvetítője részére megadtam, közvetlen üzletszerzés,  a szolgáltatásait részemre közvetlen
üzletszerzés útján ajánlhassa fel,
Tudomásul veszem, hogy a közvetlen üzletszerzési célú adatkezeléshez,
hozzájárulásomat bármikor korlátozás és indoklás nélkül,
ingyenesen visszavonhatom elekronikus úton a info@elet-biztositas.hu címen
Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy
– az adatkezelésre, a személyes adatok védelmére, valamint az azzal kapcsolatos jogaimra vonatkozó tájékoztatást,
összhangban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseivel az elet-biztositas.hu részemre teljes körűen és kimerítően megadta,
– tudomással bírok arról, hogy
– a hozzájárulás megadása önkéntes, valamint
– a 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint, az ott meghatározott feltételek mellett
(i) tájékoztatást kérhetek az adatkezelőtől személyes adataim kezeléséről,
(ii) kérhetem az adatkezelőtől a személyes adataim helyesbítését, illetve törlését, zárolását
(iii) tiltakozhatom a személyes adataim kezelése ellen, valamint
(iv) jogaim megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint bírósághoz
fordulhatok.
Ezen tájékoztatás alapján kellő mérlegelés után írom alá a jelen dokumentumot és adom meg hozzájárulásomat az itt
megadott adatok kezeléséhez.

Tel: +36305262776